Tradice černého divadla v Čechách

Mnozí lidé tvrdili, že počátky tohoto uměleckého žánru byly v Československu současně také počátky éry komunismu. Lidé totiž využívali tohoto typu divadla a divadelní scény také k tomu, aby si sdělovali důležité informace z vládních kruhů. Právě proto byla i tato specifická protestní sdělení označována jako „černé divadlo“.

V černém divadle se stále hledaly nové a nové výrazové, nonverbální prostředky, kterých by se dalo na jevišti využít. Všechny scénky byly založeny na metaforičnosti, kterou ale bylo třeba znázornit jen pomocí těla, ne hlasu. Dalším výrazovým prostředkem se stal po pár letech také tanec, který podtrhuje nejen hudební doprovod, ale také černodivadelní účinnost. Proto i v některých představeních začali do té doby neviditelní vodiči vycházet do světla. Muselo na to být použito speciálního osvětlení, aby se neprozradilo, co se odehrává v zadní části jeviště. Proto mají také herci na forbíně velice výrazné líčení a kostýmy, které výtvarně zapadají do celého představení. Stejně tak tomu je i v Černém Divadle Metro. O jeho vzniku a vývoji si můžete přečíst v samostatné historii.